Välj ett bra kösystem – tänk på detta

Kösystem

Välj ett bra kösystem – tänk på detta

Det finns få saker som är så irriterande än att hamna i en kö som man inte vet hur lång tid det kommer ta eller när det är nästas tur.  Sättet ett kösystem fungerar på är en direkt reflexion av den kundservice som erbjuds. Välj ett system som tänker på kunden i första hand. Det finns massor av olika sätt att köa på. Nästan inga av dem är behagliga men de är nödvändiga. Att skaffa sig ett välfungerande system för att vänta är därför A och O för ett företag.

Alla har suttit och blivit irriterade över att man inte kommer fram till operatören i telefonen. Eller att få kommunicera med en maskin som bara ger en mängd olika oanvändbara alternativ eller väntat i ett rum i flera timmar innan det blir sin egen tur.    

Det är detta som händer

Kunden blir på dåligt humör innan hen ens har hunnit fram till sitt möte med kundbehandlaren. En kund som är irriterad sedan tidigare är alltid mycket svårare att handskas med. Vilket kan leda till förlorade intäkter, sämre rykte och besvärligare arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

När du har ett kösystem som fungerar

Skillnaden kan vara som natt och dag. När kösystemet fungerar som det ska kommer responsen från kunderna att vara mycket bättre. Problemen som uppstår blir lättare att hantera. Mer sälj kommer att öka till följd av högre kundnöjdhet, samt service och tillgänglighet. Problem försvinner och nya möjligheter skapas.

Vad är då viktigt att tänka på i val av kösystem 

  • Antal kunder som kösystemet måste hantera
  • Väntetid mellan kunder
  • Underhållning
  • Förväntningar
  • Mer sälj
  • Service

Det som önskas är självfallet att kunden upplever att det gick fortare än förväntat. Att kunden känner sig sedd och prioriterad. Underhållning och mer sälj är andra aspekter som inte borde nedprioriteras.

Vad kan kunden förvänta

Tänk på att informera kunden på något sätt från början om när och hur lång tid det kommer att ta innan de blir mottagna. Om kunderna måste vänta på plats kan det vara smart att ha trevliga produkter, tidningar, musik, spel eller andra saker tillgängligt för kunden för att skapa ett bättre kösystem och kundservice. Alternativt att det finns möjlighet för kunder att lämna och komma tillbaka senare vid avtalad tid.

Previous
Omgående lån
Next
Städa smart med skafferivaror